25 Μαρ 2019

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Και στο ναό μας «σήμερον χαράς ευαγγέλια»

Ο συνδυασμός των δύο γεγονότων που εορτάζουμε σήμερα, του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου και της Ελληνικής Επαναστάσεως, αποτελεί βαθύτατο συμβολισμό της εννοίας
της ελευθερίας, που δεν είναι ό,τι απλώς λέμε πολιτική ελευθερία κι εθνική ανεξαρτησία,
αλλά της «σωτηρίας ημών το κεφάλαιον». Η ελευθερία στην ουσία της είναι πνευματική
πραγματικότητα, ρίζα της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η πολιτική ελευθερία κι η
εθνική ανεξαρτησία είναι εξωτερικές καταστάσεις ∙ η ηθική και πνευματική ελευθερία είναι
εσωτερική στον άνθρωπο ζωή και δύναμη. Όσοι μπόρεσαν να αντιταχθούν σε βαρβαρικές
επιδρομές, όσοι στάθηκαν ικανοί να ιδρύσουν ελεύθερα πολιτεύματα ξεκίνησαν πρώτ’αρχή
από έναν ευαγγελισμό που άκουσαν μέσα τους και στηρίχθηκαν επάνω σε μία εσωτερική
ελευθερία, στην ηθική και πνευματική ελευθερία, που είναι πνοή του Θεού μέσα στον
άνθρωπο – «ου δε το πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία».
Επισκόπου Διονυσίου Ψαριανού, Μικρός Συναξαριστής