9 Μαρ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

 Κάποτε όλοι οι άνθρωποι θα κριθούμε. Το κριτήριο με το οποίο ο Θεός θα μας κρίνει  δεν θα είναι οι θρησκευτικές μας αντιλήψεις ούτε το πόσο συνεπείς θρησκευόμενοι υπήρξαμε. Αυτό που  έχει σημασία και για αυτή τη ζωή και για την άλλη είναι η ανθρωπιά μας.

   "Όταν θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στον βασιλικό θρόνο του.  Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια.  Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά του.  Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: “ελάτε, οι ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου.  Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε,  γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε”.  Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: “Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις;  Πότε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή γυμνόν και σε ντύσαμε;  Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;”.  Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: “σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα”».

Μτ 25, 31-40

            Τρίτη Κυριακή σήμερα στην πορεία μας προς το Πάσχα. Σκοπός της πορείας η συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Η ευαγγελική περικοπή και η υμνολογία της ημέρας μας λένε απλά πως το πρόσωπο του Αναστημένου Χριστού ταυτίζεται με το πρόσωπο του κάθε αδελφού που συναντάμε στο δρόμο μας και βρίσκεται σε ανάγκη    https://www.youtube.com/watch?v=e5XQMrLU4yg 


https://www.youtube.com/watch?v=e5XQMrLU4yg